13-02-2016
 

01.01.2011 dan itibaren ziyaretçi sayısı Ziyaretçi Sayısı
     Ana Bilim Dalları
  Astrofizik    
  Atom ve Molekül Fiziği
  Genel Fizik
  Katıhal Fiziği
  Matematiksel Fizik
  Nükleer Fizik
  Yüksek Enerji ve Plazma Fiz.
  Yükseköğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri
   
  Danışmanlar Listesi
 
  2015-2016 Dönemi LÜ Seminerleri
 
  Toplantı ve Sempozyumlar
   
   
 

» Bölüm sayfamız physics.fef.comu.edu.tr adresine taşınmıştır. Sayfayı ulaşmak için tıklayınız.

» FZK 236 Academic Foreign Language II (Mesleki Yabancı Dil II) üç-tek ders sınavı; 02.02.2016 saat 11:00 da seminer salonunda yapılacaktır.

» 2nd International Conference on Organic Electronic Material Technologies (OEMT2016)


 

Türk Fizik Derneği
 
Terzioğlu Kampüsü, Çanakkale, TÜRKİYE, 17100
Bilgi için:     Tel: (286) 2180018 (1815/1847/1742 Dahili)
Fax: (286) 2180533
Web Sayfası Sorumlusu : Çağlar PÜSKÜLLÜ