31-03-2020
 

01.01.2011 dan itibaren ziyaretçi sayısı Ziyaretçi Sayısı
FİZİK BÖLÜMÜ HAKKINDA GENEL BİLGİ

1994 yılında ilk öğrencilerini alan Fizik Bölümünde, 2002 yılında İkinci Öğretim eğitimi de başlamıştır, 2005 yılında ise I. Öğretim programında zorunlu hazırlık sınıfı uygulamasına geçilmiştir. Bölümümüzde lisans ve lisansüstü programları (hem yüksek lisans hem de doktora)  başarı ve titizlikle yürütülmektedir. Fizik Bölümü’nde; Astrofizik, Atom ve Molekül Fiziği, Genel Fizik, Matematiksel Fizik, Nükleer Fizik, Katıhal Fiziği, ve Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği alanlarında  araştırmalar ve eğitim yapılmaktadır. Ayrıca; 2006 eğitim yılı içersinde, bu alanlara ek olarak lisansüstü düzeyde Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Anabilim Dalı da Fizik Bölümü bünyesinde açılmıştır.
SOCRATES/ERASMUS programları çerçevesinde, tez çalışmalarında bulunmak üzere, lisansüstü öğrencilerimiz Avrupa’nın çeşitli üniversitelerine gidebilmektedirler. Aynı program çerçevesinde bu üniversitelerden de lisansüstü öğrencileri Bölümümüze gelebilmektedirler.
Gerek lisans ve gerekse lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) öğrencilerine eğitim-öğretim hizmeti veren Fizik Bölümü’nde;

 • Mekanik,
 • Elektrik-Manyetizma,
 • Elektronik,
 • Optik
 • Modern Fizik

olmak üzere 5 adet eğitim laboratuarı ve

 • Astrofizik Gözlemevi
 • Katıhal Fiziği
 • Optoelektronik

olmak üzere 3 adet araştırma laboratuarı çalışır durumda bulunmaktadır. Lisans ve lisansüstü düzeydeki bu laboratuarların çağın gereklerine en iyi şekilde cevap verebilecek düzeyde araç-gereç ve teknik malzemeler ile donatılması ve zenginleştirilmesi çabaları sürmektedir. Fizik Bölümü tarafından üniversitemizin diğer birim ve bölümlerine güz ve bahar yarıyıllarında Genel Fizik ve Bölüm Dışı Seçmeli dersleri ile bu derslerin laboratuar çalışmaları hizmetlerini de olanaklar ölçüsünde verilmektedir. Adı geçen konulardaki eğitim laboratuarları, öğrenciler için başlangıç ve orta düzeyde tanışıklık sağlamaktadır.
Hem eğitim ve hem de araştırma laboratuarı olarak ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren Ulupınar Gözlemevi, sahip olduğu 3 adet araştırma sınıfı optik teleskoplarla, gerek bölümde ve gerekse üniversitemizin diğer birim ve bölümlerine bölüm dışı seçmeli dersler çerçevesinde verilen lisans düzeyindeki derslerin uygulamalarına ve lisansüstü düzeyde  yönetilen tez ve araştırma çalışmalarına en önemli desteği vermektedir.
Bilindiği gibi, Çanakkale Astrofizik Araştırma Merkezi (ÇAAM)’ne bağlı Ulupınar Gözlemevi’mizde gerçekleştirilen gözlemlerle öğrenci tez çalışmaları yürütülmekte, eleman yetiştirilmekte, bilimsel yayınlar yapılmakta ve yaz aylarında yapılan halk günleri ile gökyüzü ve  gök olayları halka ve öğrencilere tanıtılmaktadır. Böylece, çağın gerektirdiği bilgi ve deneyimlerle donanmış gelişmelere açık çağdaş, uzman ve teknik elemanlar yetiştirilmiş olmaktadır. Ayrıca, Bölümümüz öğretim üyelerinin katılımları ile hizmet veren Ulupınar Gözlemevi’nde çeşitli halk günleri ve bilgilendirme programları da düzenlenmiştir.
Bu çalışmalar yanında;

 • Atom ve Molekül Fiziği,
 • Görelilik ve Kozmoloji
 • Matematiksel Fizik,
 • Nükleer Fizik,
 • Malzeme Fiziği- Optoelektronik ve Lazer Fiziği

diğer önemli aktif ve başarı ve özveri ile yürütülen araştırma-çalışma alanları arasındadır.

Öğretim üyelerimizin ders yükleri yanında başta uluslararası yayın ve proje çalışmaları ile bilimsel toplantılara aktif katılımları olmak üzere diğer akademik çalışmalarda da sürekli artma eğilimi gösteren başarıları sevindiricidir.

Türk Fizik Derneği

 
Terzioğlu Kampüsü, Çanakkale, TÜRKİYE, 17100
Bilgi için:     Tel: (286) 2180018 (1815/1847/1742 Dahili)
Fax: (286) 2180533
Web Sayfası Sorumlusu : Çağlar PÜSKÜLLÜ