form

Ötegezegenler ve Yaşam Çalıştayı
(Exoplanets And Life)

16-17 Haziran 2014, ÇOMÜ Fizik Bölümü
 
Ülkemizde ve tüm dünyada ötegezegen ve astrobiyoloji çalışmalarının yoğunluk kazanması ve uzun yıllar birlikte çalıştığımız Prof Edwin Budding’in de TUBITAK davetlisi olarak aramızda bulunması nedenleri ile, astrofizik ve biyolojinin bu iki bağlantılı alanında, hem ulaşılan güncel bilgi düzeyini gözden geçirmek, hem de ülkemizdeki çalışmaları değerlendirmek üzere, bir çalıştay düzenlenmesi karalaştırılmıştır. Kısa sürede ve kısıtlı olanaklarla, ulusal ve başlangıç düzeyindeki çalışmaların ele alınmasının planlandığı bu çalıştayda, bu alanda çalışan astrofizikçiler, kimyacı ve biyologlarla her iki alandan lisansüstü öğrenciler bir araya getirilmiş olacaktır. Bu çalıştay, aynı konuda, daha geniş kapsamlı bir bilimsel toplantının ön hazırlığı olarak da planlanmıştır.
 


Program:


(I)  16 Haziran 2014 Pazartesi 17:30- 21:30 arasında “Ötegezegenler” oturumu,
(II) 17 Haziran 2014 Salı          09:30- 12:30 arasında “Yaşam ve Evrende Yaşam” oturumu

16 Haziran 2014
17:30    Açılış konuşmaları
18:00   Edwin Budding: Ötegezegenler
19:00   Ahmet Erdem: “Örten çift yıldızlardan örten ötegezegenlere” projesi
19:30   Osman Demircan: Örten çift yıldızların görünmeyen 3. bileşenleri olarak ötegezegenler
20:00   Faruk Soydugan: Ötegezegen atmosferleri
20:30   İbrahim Bulut: Değen çift yıldızların ötegezegenleri nerede?
21:00   Çağlar Püsküllü: Ötegezegen geçiş gözlemleri
21:30   Cafer İbanoğlu: Kepler çift yıldızları ve ötegezegenler

17 Haziran 2014
09:30   Cüneyt Akı:  Yeryüzünde yaşamın başlangıcı ve evrim
10:30   Edwin Budding: Life model and application
11:00   Mehmet Emin Özel: Fermi Açmazı
11:30   Güngör Gündüz: Yaşam Modeli üzerine öneriler
12:00   Tartışma ve kapanış

 

Çalıştay düzenleme kurulu:

O. Demircan (ÇOMÜ Uzay Bil. ve Teknolojileri Böl.,Çanakkale)
E. Budding (Charter Observatory, Wellington Univ., New Zeeland)
M.E. Özel (Maltepe Üniversitesi MYO,  Maltepe-Istanbul)
G. Gündüz (OrtaDoğu Teknik Üniv. Biyoloji Böl. Ankara)
B. Gündüz (ÇOMÜ. Biyoloji Böl., Çanakkale)
C. Akı (ÇOMÜ Biyoloji Böl., Çanakkale)
A. Erdem (ÇOMÜ Fizik Böl.,Çanakkale)
F. Soydugan (ÇOMÜ Fizik Böl., Çanakkale)
E. Soydugan (ÇOMÜ Fizik Böl., Çanakkale)
İ. Bulut (ÇOMÜ Uzay Bil. ve Teknolojileri Böl., Çanakkale)

Katılım ve Destek:
İlgilenenler çalıştaya tebliğli-tebliğsiz kendi olanaklarıyla katılabilir. İsteyenlere Çanakkale Astrofizik Araştırma Merkezi Gözlemevi’nde iki gecelik kalma yeri ve ulaşım sağlanacaktır.  Çalıştaya katılmak isteyenlerin şu bilgileri internet üzerinden göndermeleri gereklidir:

-Ad, Soyad, Unvan, Kurum
-Adres, e-posta, telefon:
-Gözlemevinde kalma isteği :

15 Haziran 2014: Evet ( ),  Hayır ( )
                                               
16 Haziran 2014: Evet ( ),  Hayır ( )
 

-Konuşma ve Sunum İsteği:
Hayır ( ), Sadece dinleyici olacağım.
                                                 
Evet ( ), Konuşma

Başlığı:……………………………………………
 


Yerel Düzenleme Kurulu Adına:
Prof. Dr. Osman Demircan

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gözlemevi Müdürü
Çanakkale

 


     
İLETİŞİM
ADRES : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Kampüsü,
Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 17100, Çanakkale.
TELEFON  :   (286) 218 00 18 / 1772-2395
FAKS    :  (286) 218 05 33
E-POSTA    :  caam@comu.edu.tr
Web Sitesi Sorumlusu   :   Çağlar PÜSKÜLLÜ