ASTRONOMİ ve UZAY BİLİMLERİNDE
ÇOMÜ ve İÜ ORTAKLIĞI ÇALIŞTAYI

17-18 Nisan 2012
ÇOMÜ, Fen & Edebiyat Fakültesi
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü
ve Ulupınar Gözlemevi

     
 

Ülkemizde astronomi ve uzay bilimlerinin zaman içinde önem kazanıp yaygınlaşması kurumlar arası hatta uluslar arası işbirliklerinin ve ortaklıkların oluşumu ve gelişimini de hızlandırmıştır. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) nin kurulması, Gözlemsel astronomide TUG- Rus işbirliği, Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Astronomi Birliği (SREAC) oluşumu, Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) oluşumu, Astronomide ÇOMÜ-İÜ Ortaklığı bu işbirlikleri ve ortaklıklara en iyi örneklerdir.

 

Bilimsel işbirlikleri ve ortaklıklar genelde uygulama alanlarını genişletmekte ve araştırma kalitelerini geliştirmektedir. Bu düşünceden hareketle astronomi ve uzay bilimlerinde bilimsel işbirlikleri ve ortaklıkların önemini ve yararlarını ÇOMÜ- İÜ Ortaklığı özelinde görüşmek, tartışmak ve işbirlikleri ve ortaklıklara yeni açılımlar getirmek üzere ÇOMÜ Gözlemevi ve İstanbul Üniversitesi Gözlemevi’nin katkılarıyla ÇOMÜ Gözlemevi’nin ev sahipliğinde 16-17 Nisan 2012 tarihleri arasında (gece gözlemleri dahil 26 saat süreli) bir çalıştay gerçekleştirilecektir.

Çalıştayda gözlemsel astronomi ve uzay bilimlerindeki gelişmeler bilimsel işbirlikleri ve ortaklıklar bağlamında tartışılacak ve yeni açılım önerileri üzerinde durulacaktır. Toplantının bilimsel işbirliklerine ve ortaklıklara ışık tutacağına ve bu yönde yeni açılımlara önemli katkılar sağlayacağına inanılmaktadır.

 

İtalyan ve Macar bilim adamlarının da katılımıyla çalıştay uluslar arası katılımlı bir toplantı olacaktır. Çalıştay, program gereğince çağrılı konuşmalardan oluşacak ancak ilgili poster sunumlara da yer verilecektir.

Saygılarımla

Prof Dr Osman Demircan
ÇOMÜ Gözlemevi Müdürü

 

Program:

17- 18 Nisan 2012; Yer: Fizik Bölümü ve Gözlemevi

10:00- Açılış: Gözlemevi Müdürü, Dekan ve Rektör
10:20- 10:40  Bilimsel Ortaklığın Temelleri:  Osman Demircan ve Talat Saygaç
10:40- 11:00  Gökyüzü Tarama programlarını kullanarak neler yapılabilir?:  Selçuk Bilir
11:00- 12:00 Some Unsolved Problems with Cataclysmic Variables: Antonio Bianchini

12:00- 14:00  Yemek arası

14:00-  14:20: Baja-Çanakkale Cooperation in Astronomy: Tibor Hegedus
14:20-  14:40: Nötron Yıldızlarının kütle ve yarıçaplarının ölçülmesi: Tolga Güver
14:40-  15:00: Galaksi dışı nova popülasyonları: Sinan Aliş

15:00-  15:20: Çay arası

15:20-  15:40: Asteroid Gözlemleri ve İndirgemeleri: Adnan Ökten
15:40-  16:00: ÇOMÜ Asteroid projesi: Afşar Kabaş
16:00-  16:20: ÇOMÜ Gözlemevi’nden bilimsel çıktılar: Faruk Soydugan
16:20-  16:40: Astronomide Çomü-Polonya işbirliği ve bilimsel çıktılar: Serkan Doğru
16:40-  17:00 Ülkemiz Astronomisindeki Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri:
                      Talat Saygaç ve Osman Demircan                           

18:00-  19:00  Yemek arası

19:00-  06:00   Gözlemevinde teleskoplarla gözlem

06:00-  09:00   Dinlenme

09:00-  10:00   Kahvaltı

10:00-  12:00  Astronomide bilimsel işbirliği ve ortaklıklar paneli 
            12:00   Kapanış


     
İLETİŞİM
ADRES : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Kampüsü,
Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 17100, Çanakkale.
TELEFON  :   (286) 218 00 18 / 1772-2395
FAKS    :  (286) 218 05 33
E-POSTA    :  caam@comu.edu.tr
Web Sitesi Sorumlusu   :   Çağlar PÜSKÜLLÜ