FİZİK ÇALIŞTAYI

Atom-Molekül ve Çekirdek Sistemlerinin

Yapıları ve Spektrumları

8-9 Temmuz 2005

Terzioğlu Yerleşkesi-Çanakkale

Çalıştayın Konusu|Çalıştay Posteri|Destekleyen Kuruluşlar |Duyurular*
Bilimsel Düzenleme Kurulu

Y. Doç. Dr. Oktay YILMAZ (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Ed. Fak. Fizik Bölümü) tel: 0 286 218 00 18-1852

e-posta: o.yilmaz@comu.edu.tr

Arş. Gör. Murat ERTÜRK (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enst. Fizik Anabilim dalı) tel: 0 286 218 00 18-1769

e-posta: mertrk@yahoo.com