FİZİK ÇALIŞTAYI

Atom-Molekül ve Çekirdek Sistemlerinin

Yapıları ve Spektrumları

8-9 Temmuz 2005

Terzioğlu Yerleşkesi-Çanakkale

Çalıştayın Konusu| Çalıştay Posteri|Destekleyen Kuruluşlar |Duyurular*
 

Çağrılı Konuşmacılar

Prof. Dr. İsrafil HÜSEYİN (I.I. GUSEİNOV) (Çanakkale 18 Mart Üniv.)

“Atom-Molekül ve Çekirdek Sistemlerinin Birleşik Hartree-Fock Kuramı

ve Uygulamaları”

Prof. Dr. Fevzi KÖKSAL (Ondokuz Mayıs Üniv.)

“Bazı Paramanyetik Maddelerin Elektron Paramanyetik Rezonans ile

İncelenmesi”

Prof. Dr. Şakir ERKOÇ (Orta Doğu Teknik Üniv.)

“Atomlarda Rezonanslar: RDFT Hesaplamaları”

Prof. Dr. Sevim AKYÜZ (İstanbul Üniv.)

“Molekül içi ve Moleküller Arası Etkileşmelerin Titreşimsel Spektroskopi

ile İncelenmesi”