Menü
 
Destekleyen Kuruluşlar
 
 
ENGLISH

Bilim, maddenin yapısının büyük ölçüde anlaşılmasını sağlamıştır. Günlük yaşam ortamımızı anlama düzeyinde ele alındığında, maddenin yapıtaşlarını oluşturan atomların bazılarının kararlı olmadıklarını ve radyo-aktif (ışıl-etkin) özellikteki atomların çekirdeklerinin, belli bir zaman ölçeğinde bozunarak çevrelerine çeşitli parçacıklar ve elektromanyetik ışımalar yaydıklarını biliyoruz. Ayrıca, atmosferin bizi büyük ölçüde koruduğu, bir evrensel kozmik ışınlar bombardımanı ile karşı karşıyayız. Kısaca, içinde yaşadığımız çevre, yaşamın büyük ölçüde uyum gösterdiği doğal bir parçacık ve elektromanyetik radyasyon banyosu içindedir. Ancak, bu doğal kaynaklar dışında, radyoaktif maddelerin bir bölümünü teknolojik kullanım ve uygulamalarımızla kendimiz yaratıyoruz.

Bu tür yapay radyoaktif maddelerin kaynağı ise, geçmişte düşüncesizce yapılan atom silahları denemeleri sonucu oluşan döküntüler ve enerji üretiminde giderek artan oranlarda kullanılan radyoaktif maddelerin külleridir. Yapay radyasyon kaynakları ve atıklar, çeşitli nedenlerle, yeryüzündeki yaşamı tehdit eden etmenlerden biri haline gelmiştir. Ancak, nükleer enerji üretiminin, kullanımı giderek yükselen fosil yakıtlar, küresel ısınma ve iklim değişklikleri problemlerine karşı alternatifler oluşturma potansiyelinin de ciddi şekilde araştırılması ve bu alandaki gelişmelerin değerlendirilmesi gereği ortaya çıkmaktadır.

Radyasyon ve Çevre - 2006 Sempozyumunda yurt içi ve yurt dışında, radyasyon ve çevre konularında çalışan bilimci ve araştırıcılarımızın ulaştığı sonuçlar ve bulguların, akademik camia ve kamu oyu ile paylaşılması hedeflenmektedir. Ayrıca, giderek artan çevresel duyarlıkların en önemli gündem maddelerini oluşturan sorunların gözden geçirilmesi ve bunların çözüm yolları üzerinde düşünme fırsatları yaratacak bir bilgilendirme, görüş alış-verişi ve çözümler üzerinde düşünme platformu oluşturması amaçlanmıştır.