23-01-2020
 

01.01.2011 dan itibaren ziyaretçi sayısı Ziyaretçi Sayısı
2011-2012 ÖĞRETİM YILI
SEMİNER PROGRAMI

Seminerler ÇARŞAMBA Günleri Fizik Bölümü Seminer Salonunda Saat 14:00'da yapılacaktır.
Seminer Tarihi
Semineri Veren Öğretim Elemanı/Öğrenci
Seminer Konusu
1
30.11.2011
Mehmet TÜYSÜZ CAB Yıldızlarının Kinematik İncelenmesi
2
07.12.2011
Hüseyin ÇAVUŞ Vizkositenin Hidrodinamik şok Dalgaları Üzerindeki Etkisi
3
14.12.2011
Vildan BİLGİN Malzemelerin Manyetik Özellikleri ve Spintronik
4
21.12.2011
Afşar KABAŞ ASTEROID 201 PENELOPE'nin Fotometrik Gözlem Verisi ıçin Konveks Analiz Uygulaması
5
26.12.2011
Güven GÜNEYSU(YL) Rüzgar Türbinlerinin Kurulumunda Göz Önüne Alınması Gerekenler
6
23.12.2011
İbrahim ŞENER(DR) Kompleks ve Holomorfik Vektör Demetlerinde Gravitasyon
7
28.12.2011
Halife ÇAĞLAR(YL) Bianchi Vıo Evreninde Lyra Çözümleri
8
28.12.2011
Doğukan TAŞER(YL) F(r) Gravitasyon Teorisinde Madde-Geometri İlişkileri
9
04.01.2012
Seçkin ÖZCAN Anolog Tümdevreler
10
04.01.2012
Muzaffer YÜCEL Alternatif Enerji Yoluyla Hidrojen Üretimi 
11
11.01.2012
Sinan AKSOY Atom ve Molekülün Kuantum Mekaniğinde Gegenbauer Polinomları Kullanıldığında Ortaya Çıkan Matris Elemanlarının Kısa Sürede Hesaplanması
12
11.01.2012
İhsan BARGAN YZ Cnc ve T Leo Çift Sistemlerinin Genel Özellikleri
13
11.01.2012
Figen YILMAZ Yıldız Oluşum Bölgelerindeki Çift Yıldızların Fotometrik Gözlemleri
14
18.01.2012
Demet ÇALIŞKAN LIPS Yöntemiyle Madde Miktarı Belirlenmesi
15
18.01.2012
Derya KAZKAPAN Kelvin Helmholtz Kararsızlığının Genel Teorisi
16
22.02.2012
Neriman VARLIKLI Anizotropik Uzay-Zamanlarda Kozmik Nötrino Kaynaklı Kozmolojik Modeller
17
29.02.2012
Burcu ÖZKARDEŞ Erken Tür HX Vel A Çift Sisteminin Tayfsal Yörünge Parametreleri
18
07.03.2012
Emre COŞKUN Wavelet Analiz Yöntemi
19
14.03.2012
İbrahim GÜNEŞ Hidrojenlenmiş Amorf Silisyum Karbür İnce Filmlerin Fotolüminesans Özelliklerine Plazma Güç Yoğunluğunun Etkileri
20
14.03.2012
Yasemin KAÇAR Delta Scuti Yıldızları
21
28.03.2012
Fatma ÖZÜTOK 2010 Yılı Nobel Fizik Ödülü: GRAFEN
22
28.03.2012
Ramazan DEMİR Yarıiletken Nem Sensörleri
23
04.04.2012
Murat ERTÜRK Elektronik Yapı Hesaplamaları: Güncel Yöntemler
24
04.04.2012
Oktay YILMAZ WKB Yaklaşımı ve Uygulamaları
25
18.04.2012
Gülnur İKİS GÜN SW UMa SUZAKU Uydusu Veri Analizi ve Sonuçları
26
02.05.2012
Oğuz ÖZTÜRK SW Cyg, UU Leo Sisteminin Dönem Analizi
27
02.05.2012
Elif KARABACAK BZ Cas ve TW Lac Çift Sistemlerin O-C Analizleri Üstüne Bir Çalışma
28
02.05.2012
Filiz KAHRAMAN A/F Tayf Türü Hibrit Yıldızları
29
İleriki bir tarihe ertelenmiştir
S. Serkan DOĞRU Algol Türü Çift Sistemlerde Dönem Değişimleri
30
09.05.2012
Zahide YAPUCU GK PER ve 1RXSJ062518.2+73343
31
09.05.2012
Ali ŞİŞMAN N-boyutlu Szekeres Evreni İçin Moller Enerji Momentum Hesabı
32
09.05.2012
Halit TOPRAK N-boyutlu Kaluza-Klein Metriği İçin Enerji Momentum Hesabı
33
16.05.2012
Çağlar PÜSKÜLLÜ Yıldız Evriminde "Mavi Aykırı"ların Yeri
34
16.05.2012
Utku ÖZENİR Plazma Polimelizasyonu
35
16.05.2012
İrfan TURGUT Seramik Aktif Ortamlı DPSS Lazer Teknolojisi
36
23.05.2012
Tunç ŞENYÜZ BG Peg'de Delta Scuti Türü Osilasyon
37
23.05.2012
Hakan BAŞARAN Vanadyum Oksit ınce Filmleri ve Kullanım Alanları
38
23.05.2012
Fahri ALİÇAVUŞ Çoklu Yıldız Sistemlerinde KOREL ve TODCOR Uygulamaları
39
06.05.2012'ye ertelenmiştir
Okan BODUR Veri Tabanlarından Seçilmiş Bazı Ayrık ve Yarı-Ayrık Sistemlerin Işıkölçüm Analizi
40
30.05.2012
Çağlayan NEHİR Güneş Sistemi Dışındaki Gezegenleri Belirleme Yöntemleri

41

30.05.2012
Gürkan DEMİRDAK
Laguerre Polinomlarýndan Faydalanýlarak Baþ Kuantum Sayýsý Tam Olmayan Atom Matris Elemanlarýnýn Hesaplanmasý
42
06.05.2012
Okan BODUR Veri Tabanlarından Seçilmiş Bazı Ayrık ve Yarı-Ayrık Sistemlerin Işıkölçüm Analizi
43
06.06.2012
Kıvanç SEL Plazma ile Büyütülmüş Hidrojenlenmiş Amorf Silisyum karbür ınce Filmlerin Fotolüminesans Özellikleri

Türk Fizik Derneği

 
Terzioğlu Kampüsü, Çanakkale, TÜRKİYE, 17100
Bilgi için:     Tel: (286) 2180018 (1815/1847/1742 Dahili)
Fax: (286) 2180533
Web Sayfası Sorumlusu : Çağlar PÜSKÜLLÜ