25-05-2020
 

01.01.2011 dan itibaren ziyaretçi sayısı Ziyaretçi Sayısı

GERÇEKLEŞTİRİLEN BİLİMSEL TOPLANTILAR

1
International Conference on Hadron Physics
2
Alternative Solutions in Astrophysics-II
3

Moseley Çalıştayı
Periyodik Tablodan Maddenin Yapısına Giden Yolda Dr. Moseley'in Katkıları & Savaş ve Barışta Bilimin ve Bilim Adamının Rolü konulu çalıştay 29 Eylül 2005 tarihinde gerçekleşecek

4
Kazdağları Çevre Eğitim Kursu
“Naturam Ducem Sequentes Numquam Aberrabimus" (Doğayı rehber alırsak asla yanılmayız...) 17-24 Temmuz 2005 ve 24-31 Temmuz 2005 tarihleri arasında, iki dönem gerçekleştirilen eğitim kursu , Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Bayramiç Belediyesi, Troia-İda Platformu tarafından düzenlendi.
5
6
Eğitimde Yüksek Öğretmen Okulları Deneyimi
23-25 Haziran 2005 tarihlerinde Yüksek Öğretmen Okulluların "Eğitim ve Eğitim Sistemi" hakkındaki görüşlerini paylaştıkları toplantı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin ev sahipliği ile gerçekleştirildi.
7
Ölümünün 50.Yılında Einstein'ı Anma Günü
Einstein'ın hayatı, çalışmaları ve çalışmalarının 20. yüzyıla etkilerini konu alan çalıştay 18 Nisan 2005 tarihinde Troia Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.
8
“İlk ve Orta Öğretiminde Fen-Fizik Eğitimi”, Çalıştay, 11-12 Haziran 2004 tarihleri arasında Türk Fizik Vakfı, ÇOMÜ Fizik Bölümü ve ÇOMÜ Fen Bilimleri Enstitüsü ve ÇAAM yanında İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de katkıları ile, ÇOMÜ Troya Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda, Prof Dr Erdal İnönü, Prof Dr Fuat Turgut, Prof Dr Osman Demircan, Prof Dr Mehmet E. Özel, Prof Dr Suzan Erbaş, Prof Dr İsmet Ertaş, Prof Dr Mehmet Tomak, Prof Dr Namık K. Pak, ve Prof Dr Çelik Tarimcı çağrılı tebliğler sunmuştur. Tebliğlerin TFV tarafından kitaplaştırılması beklenmektedir.
9
‘Be Stars and Data Analysis of Close Binary Stars’, Çalıştay/Workshop, 13- 15 Ekim 2004 tarihleri arasında Ulupınar Gözlemevinde düzenlenen bu çalıştaya yedi ayrı üniversiteden 40 kadar yüksek lisans ve doktora öğrencisi katılmıştır. Çek Cumhuriyeti Charls Üniversitesi’nden Prof Dr P. Harmanec, Prof Dr P. Hadrava, ve Dr M. Zejda dersler vermiştir.
10
Astrometry with Small Telescopes, 22-23 Ekim 2004 Bükreş, Romanya;, O. Demircan’ın bilimsel düzenleme kurulunda görev yaptığı bu toplantıya ayrıca M. E. Özel ve V. Bakış katılmışlar ve birer tebliğ sunmuşlardır.
11
‘Second Meeting of the Sub-Regional European Astronomical Committee’, Yönetsel Toplantı, 24.Ekim 2004, Bükreş. Yukardaki bilimsel toplantı paralelinde son gün yapılan bu toplantıda, Balkan ülkeleri arasında bilimsel işbirliği ve ortak proje hazırlıkları gözden geçirilmiş ve UNESCO’ya sunulacak projenin hazırlıkları ele alınmıştır. Toplantıya Türkiye’den TUG Müdürü Zeki Aslan da katılmıştır.
12
‘Zdenek Kopal’s Binary Star Legacy’, Anma Toplantısı, 31 Mart- 3 Nisan 2004 tarihleri arasında Çek Cumhuriyerinde Kopal’ın doğduğu yer olan Litomysl’da düzenlenen bu toplantıda O. Demircan ve E. Budding bilimsel düzenleme kurulu üyeliği yapmış ve Prof. Kpopal’ın çalışmalrını konu alan birer çağrılı tebliğ sunmuştur. Ayrıca V. Bakış’ta aynı toplantıda bir katkı tebliği sunmuştur.
13
Summer School of Archaeometry and Radiation Physics, A Summer Course for Graduate Students and Researchers, 20-24 Eylul 2004 tarihleri arasinda ÇOMÜ Dardanos Tesislerinde ÇOMÜ Fen Bilimleri Enstitüsü ile birlikte düzenlenen okul’da farklı üniversitelerden 25 civarında öğrenci, araştırıcı ve bilimci katılmıştır. Yaz Okulunda Yeter Göksu, Zehra Yeğingil, Enver Bulur, Ömer Bakırer, ve Gül Anbar’ın verdiği dersler ve Yusuf Gürsey’in ‘Kutsal Emanetler’ konusunda verdiği halka açık konferans ilgi ile izlenmiştir.
14
‘Mantık, Matematik ve Felsefe; II. Ulusal Sempozyumu’. 21-24 Eylul 2004 tarihleri arasında Assos(Ayvacık)ta yapılan toplantıda O. Demircan Bilim Kurulu üyesi olarak görev yapmış ve “Güneş Sisteminde Kaos” başlıklı bir tebliğ sunmuştur.
15
XIV. Ulusal Astronomi Toplantısı, Ulusal Toplantı; 31 Ağustos- 4 Eylül 2004 tarihleri arasında Kayseri’de, Erciyes Üniversitesi Astronomi Bölümü organizasyonunda geleneksel olarak Türk Astronomi Derneği tarafından düzenlenen toplantıda, O. Demircan bilim kurulu üyeliği yapmış, toplantıya ÇAAM üyelerinden O. Demircan, V. Bakış, H. Bakış, H. Cavus ve B. Özkardeş tarafından, beş tebliğ sunulmuştur.

ÜYELERİN KATILDIĞI BİLİMSEL TOPLANTILAR

1

23.TFD Uluslararası Toplantısı; 13-16 Eylül 2005 tarihleri arasında gerçekleşen toplantıda Prof.Dr. Mehmet Emin ÖZEL "Türkiye'de Radyo Astronomi" başlıklı konuşmasıyla, çağrılı konuşmacı olarak katılmıştır. Ayrıca Arş.Gör Sezgin Aygün: "Some Cosmological Models With Scalar Fıeld and Their Properties” ve “Some Cosmological Models With Cosmic Strings in Scalar Field Cosmologies” , Arş.Gör.Burcu Özkardeş: "Değen Çift V842 Hercules" başlıklı bildirilerini sunmuşlardır.

2
Close Binaries in the 21 st Century , 27-30 Temmuz 2005, Yunanistan.
3
Recent Adv. in Space Techn. (RAST), 09-11 Temmuz 2005, İstanbul, Türkiye.
4
‘Bilim Tarihi, Felsefesi ve Sosyolojisi Çalışma Grubu II. Ulusal Sempozyumu’. 18-20 Haziran 2004 tarihler arasında Assos (Ayvacık)’ta düzenlenen bu toplantıya O. Demircan “Astronomi ve Astroloji ayrımı” başlıklı tebliğle katılmıştır.
5
Kazdağları Milli Parkı Çevre Eğitimi Programı- II. 22-31 Ağustos 2004 tarihleri arasında Zeytinli(Edremit)te yapılan eğitim çalışmasında O. Demircan “ Küresel Isınma” başlıklı iki saatlik bir ders vermiştir.
6
Su Altı Görüntüleme Teknikleri. Çalıştay, .Ekim 2004’te ÇOMÜ Dardanos Tesislerinde Su Ürünleri Fakültesi tarafından düzenlenen bilimsel toplantıda O. Demircan “Assos Antik Limanı” başlıklı bir tebliğ sunmuştur.
7
URSI (Union Radio Scientifique Internationale)- Ikinci Ulusal Kongresi, Haziran 2004 Ankara ‘da Bilkent Üniversitesi olanakları ile TUBITAK URSI Milli Komitesi tarafından düzenlenen Kongre’de, ÇAAM üyesi olarak Hicran Şart (Bakış), ‘Güneştaçı Deliğinde Dalga – Parçacık Etkileşimi’ adlı bir bildir sunmuştur.
8
Avrupa Birliği RadioNet Projesi Değerlendirme Toplantısı, 17 Kasım 2004, Manchester, İngiltere’de yapılan toplantıya çağrılı olarka katılan M.E.Özel, ‘Türkiye’de Radyo Astronomi’ konulu bir çağrılı konuşma yapmıştır. Toplantıda Türkiye’nin bu 6.Çerçeve Etkinliği üyesi olması karara bağlanmıştır.
9
“Collineations of (2+1)-Dimensional Friedmann-Robertson-Walker Spacetimes”, Proceedings of Global Analysis and Applied Mathematics: International Workshop on Global Analysis,Uğur Camcı, 15-17 April 2004, Çankaya University, Ankara, Turkey.
10
“Matter Collineations of Bianchi V Spacetimes”, Uğur Camcı,Second Symposium on Cosmology, Astrophysics and Relativity, 04-06 October 2004,Center for Advanced Mathematics and Physics, Rawalpindi, Pakistan.
11
‘From Cells To Proteins:Imaging Nature Across Dimensions’, (NATO-ASI) 12-23 Eylül 2004 tarihleri arasında Pisa-İtalya’da yapılan bu NATO-ASI toplantısına A. Erdem ve C. Çiçek izleyici olarak katılmışlardır. 9. F. Soydugan, TÜBİTAK-BAYG bursu kapsamında 5 Eylül 2003 - 5 Ağustos 2004 tarihleri arasında İtalya-Catania Astrophysical Observatory’de misafir araştırmacı ve doktora öğrencisi olarak bulunmuştur. Bu sürede, doktora tezinde yer alan Algol türü sistemlerin tayfsal gözlemleri ve verilerin analizi konusunda çalışmalar yürütmüştür. Buna ek olarak, BL Lacertae türü cisim olan S5 0716+714’ün WEBT-kampanya gözlemlerine katılmıştır. 10. F. Soydugan, 5-9 Temmuz 2004 tarihleri arasında Almanya-Hamburg’ta yapılan “Cool Stars, Stellar Systems and the Sun” isimli toplantıya, “A Spectroscopic Study of Some Algol Systems” çalışması ile katılmıştır.

Türk Fizik Derneği
 
Terzioğlu Kampüsü, Çanakkale, TÜRKİYE, 17100
Bilgi için:     Tel: (286) 2180018 (1815/1847/1742 Dahili)
Fax: (286) 2180533
Web Sayfası Sorumlusu : Çağlar PÜSKÜLLÜ