23-01-2020
 

01.01.2011 dan itibaren ziyaretçi sayısı Ziyaretçi Sayısı

SOCRATES PROGRAMI

Socrates programı Avrupa ülkeleri arasında eğitimin her düzeyinde çok güçlü ilişki ve işbirliği kurulmasını amaçlamaktadır. Eğitimin okul öncesi, okul dönemi ve okul sonrası olmak üzere bütün alanlarını kapsamaktadır. 

KATILIMCI ÜLKELER

Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, İngiltere, Yunanistan, İspanya, Portekiz, İrlanda, İsveç, Avusturya, Finlandiya, Danimarka, İzlanda, Liechtenstein, Norveç, Macaristan, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti, Polonya, Bulgaristan, Estonya, Litvanya, Slovenya, Kıbrıs Rum Kesimi. Malta ve Türkiye.

PROGRAMIN YÜRÜTÜCÜLERİ

Merkezi etkinlikler ve projeler doğrudan Brüksel'deki Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yürütülmektedir. Bunun için komisyonun üç ayrı organı bulunmaktadır.

  • Avrupa Birliği Komisyonu

  • Avrupa Birliği Socrates Komitesi

  • Avrupa Birliği Socrates ve Gençlik Teknik Yardım Bürosu

Merkezi olmayan, daha çok bölgesel veya tek tek ülkelere yönelik olan, hatta bu iki gruba da girmeyen, kapsam itibarıyla daha küçük çaplı etkinlikler ve projeler doğrudan ülkelerdeki, ulusal ajanslar tarafından yürütülür.

TÜRKİYE SOCRATES ULUSAL AJANSI

Ulusal ajans, katılımcı ülkelerin AB Eğitim ve Gençlik programlarından yararlanmayı sağlamak üzere ülke içinde kurdukları ve ilgili taraflar ile işbirliği içinde programlardan yararlanma faaliyetlerini organize ve koordine eden uygulama birimidir.

Adres     : Necatibey Cad.,  No: 108,  006100,
                Bakanlıklar, Ankara

Tel          : 0312.231 02 69, 0312.294 6417
Fax         : 0312.231 36 87
E-mail     : ua@dpt.gov.tr
Web       : www.dpt.gov.tr/abegp

 

AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (ECTS)

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS), öğrencilerin yurtdışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin, bir yüksek öğrenim kurumundan diğerine transfer edilmelerini sağlayan bir sistemdir.

ECTS kredisi öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü (teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, vb.) ifade eden birimdir. ECTS'de bir akademik yıllık (iki dönem) 60 kredi, bir dönemlik eğitime ise 30 kredi verilir.

Sınav ve değerlendirme notları genellikle notlarla ifade edilir. Avrupa'da çok çeşitli notlandırma sistemleri bulunmaktadır. Öğrencilerin yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından almış oldukları notların kendi ülkelerindeki kurumlar tarafından kolaylıkla anlaşılabilmesi amacıyla, ETCS notlandırma sistemi geliştirilmiştir. Ancak bunun ana amacı, yükseköğretim kurumlarına ek bilgi sağlamaktır, ilgili eğitim kurumunun mevcut not sistemi yerine kullanılamaz. Yükseköğretim kurumları, söz konusu bu not sistemini kendi sistemleri içinde ne şekilde uygulayacaklarına kendileri karar verirler.    

İlgili web sitesi :

www.europa.eu.int/comm/education/socrates/ects.html

AYRINTILI BİLGİ

Socrates programı ve ilgili konularda daha fazla bilgi için aşağıdaki web sitelerine başvurulabilirsiniz.

SOCRATES PROGRAMI İÇİN ORTAK ÜNİVERSİTE BULMA AMAÇLI WEB SAYFALARI

Kaynak: ÇOMÜ Dış İlişkiler


Türk Fizik Derneği
 
Terzioğlu Kampüsü, Çanakkale, TÜRKİYE, 17100
Bilgi için:     Tel: (286) 2180018 (1815/1847/1742 Dahili)
Fax: (286) 2180533
Web Sayfası Sorumlusu : Çağlar PÜSKÜLLÜ